مانا چمن / پرسش های متداول / بازگرداندن کالا

بازگرداندن کالا

خریدار می تواند تا 3 روز پس از دریافت کالا و به هر دلیلی، آن را عودت دهد. در صورتی که کالا دارای عیب یا موردی باشد می بایست حتما در اولین فرصت پس از دریافت کالا مورد را به کارشناسان مانا چمن اطلاع رسانی نماید. در صورت تایید توسط کارشناسان ما، محصول عودت داده شده و تمامی هزینه های حمل به عهده مانا چمن می باشد. در صورتی که به هر دلیلی غیر از مورد مذکور کالا عودت داده شود، تمامی هزینه های حمل به عهده خریدار می باشد.
اگر برای کارشناسان ما اثبات شود که آسیب ایجاد شده در انبار مانا چمن پدید آمده، کالای سالم جایگزین آن می شود. ولی اگر صدمه وارد شده بر اثر حمل و نقل و توسط اشخاص ثالث پدید آمده باشد، مانا چمن هیچ گونه مسئولیتی در این باره نخواهد داشت.