فنس چمنی

شما می توانید فنس چمنی را به وسیله با آب، جاروی پرز بلند، مواد شوینده، فشار باد تمیز نمایید.

اجسام داغ و آتش باعث ذوب و سیاه شدن پوشش سبز پی وی سی فنس می شود؛ ولی به هیچ عنوان آتش در تمام فنس پخش نخواهد شد.

ملات و دوغاب سیمان، گچ، آهک، رنگ پاشی با افشانه، قیر گونی، افتادن آجر، بلوک سفال، تیر آهن، میلگرد، ابزار آلات فنّی و... باعث آسیب دیدن فنس چمنی می شود و باید از برخورد آنها جلوگیری شود.

بله شما می توانید به کمک سیم چین های دسته بلند و نیرومند، فنس چمنی را برش زده و آن را در جاهای مختلف نصب کنید. البته برش غیر اصولی، موجب از هم گسیختگی ساختار فنس و آسیب دیدن شکل ظاهری آن می شود. همچنین این امکان وجود دارد که تنها با در آوردن یک ردیف یا ستون، نسبت به دو تکه کردن فنس اقدام نمایید.

فنس چمنی در دو نوع چشمی 4 و 5 سانتی متری تولید می شود. در نوع 4 سانتی به دلیل کوچک تر بودن لوزی ها، بافت چمنی از تراکم بیشتری برخوردار بوده و بنابراین پوشش بهتری را ایجاد می کند. ولی در نوع 5 سانتی متری به علت بزرگ تر بودن لوزی ها، تراکم بافت سبز کمتر شده و امکان دیده شدن آن سوی فنس بیشتر است.

پوشش سبز فنس چمنی ضخامت اندکی داشته و به وسیله پنجه و دندان حیواناتی مثل سگ و گربه آسیب می بیند. البته به دلیل پلاستیکی بودن این پوشش حیوانات هیچ علاقه ای به جویدن آن ندارند. برای به حداقل رساندن آسیب های احتمالی، بهتر است به حیوانات خانگی آموزش دهیم که از پنجه کشیدن و جویدن فنس خودداری کنند.