مانا چمن / نمایندگان / نمایندگی تبریز

نمایندگی مانا چمن استان آذربایجان شرقی

نام نمایندگی مرکز معماری نقش
 شهر تبریز
مدیر آرش فتحی گلزار
 تلفن ۰۴۱۳۳۸۱۱۱۰۸
 موبایل ۰۹۱۴۳۱۸۲۷۸۹
 آدرس هتل مرمر ، خیابان استاد معین، جنب کاشی و سرامیک البرز، دکو اسپاد