مانا چمن / نمایندگان / نمایندگی مازندران

نمایندگی مانا چمن استان مازندران

نام نمایندگی فروشگاه چوب پلاست
 شهر نوشهر
مدیر امید ربیعی
 تلفن 01152331404
 موبایل 09121782989
 آدرس مازندران نوشهر بلوار امام رضا جنب شهرک سرچشمه فروشگاه چوب پلاست

فروشگاه شماره دو

نام نمایندگی فروشگاه چوب پلاست
 شهر نوشهر
مدیر امید ربیعی
 تلفن 01152331404
 موبایل 09121782989
 آدرس مازندران نوشهر بلوار امام رضا مجتمع ساحلی کوچینی