مانا چمن / نمایندگان / نمایندگی مشهد

نمایندگی مانا چمن استان خراسان رضوی

نام نمایندگی پخش گل مشهد
 شهر مشهد
مدیر مجتبی رجب پور
 تلفن 05137669494
 موبایل 09155120781
موبایل -
 آدرس مشهد، خیام شمالی 40، بازار گل، پلاک 55 و 54